logo

Garantie

Het jaar waarin de fiets is geproduceerd is bepalend voor het garantie termijn. Dit termijn gaat in op de datum van aankoop door de consument. Voor modellen vanaf 2019 geldt:

 • 5 jaar op aluminium frames en voorvorken, frames en voorvorken van gelast staal
 • 2 jaar op andere modellen frames en alle verende voorvorken, onderdelen, uitgezonderd slijtage onderdelen, lak en sierstrips van frames en voorvorken, accu’s, motoren, controllers, display, bekabeling

Algemene garantie voorwaarden

De verkoper beroept zich bij deze op alle uitsluitingen en beperkingen op de garantie die van rechtswege zijn toegestaan, maar kunnen afwijken van de wettelijke bepalingen inzake garantievoorwaarden in het land van verkoop, hetgeen de koper erkent en aanvaardt.

Naast deze wettelijke waarborg bieden wij op onze fietsen een waarborg tegen fabricagefouten zoals breuk, vervorming en slecht functioneren van onderdelen.

De garantie dekt de vervanging of de reparatie (door de hersteller te bepalen) van onderdelen waarvan het defect wordt erkend, met inbegrip van arbeidsloon dat deze werkzaamheden behelzen. Afhankelijk van de ontwikkeling van onze producten geschiedt vervanging of reparatie met identieke of vergelijkbare onderdelen. Reparaties die in het kader van de garantie worden verricht, strekken niet tot de verlenging van de garantieperiode, uitgezonderd speciale wettelijke beschikkingen in het land van verkoop. Onze verantwoordelijkheid blijft nadrukkelijk beperkt tot de garantiebepalingen, zoals hierboven omschreven.

Belangrijk: De vervanging of reparatie dient te worden uitgevoerd door de dealer, waar de fiets is aangekocht. Dit kan dus ook betekenen dat u terug moet naar de dealer, die niet in uw woonplaats is gevestigd.

Garantie Voorwaarden

De garantiebepalingen kunnen worden ingeroepen in ons gehele verkoopnet, ongeacht het land of de gemeente van aankoop, op voorwaarde dat:

 • de fiets in volledige staat wordt gepresenteerd.
 • de fiets werd gerepareerd in de werkplaatsen binnen ons verkoopnet.
 • de fiets niet werd omgebouwd
 • de originele onderdelen niet werden vervangen door onderdelen die niet worden erkend door de constructeur.
 • deze garantie is uitsluitend van toepassing, indien eventuele schade niet te wijten is aan nalatigheid, onoordeelkundig gebruik, (ook tijdelijke) overbelasting, onervarenheid van de berijder of transportschade.
 • de fiets naar behoren werd onderhouden (volgens de voorschriften in het met de fiets meegeleverde gebruikshandboek).

De garantie voorwaarden zijn niet van toepassing op:

 • fietsen die beroepsmatig gebruikt worden.
 • werkzaamheden die samenhangen met onderhoud (invetten, afstellen) of die voortvloeien uit normaal gebruik (banden, lampen, pakkingen, hydraulische olie enz..).
 • corrosie.
 • verkleuringen van de lak.
 • professioneel gebruik.
 • de fietsen die bestemd zijn voor verhuur.